Welcome to Inkbunny...
Allowed ratings
To view member-only content, create an account. ( Hide )
 
kertyderma7
kertyderma7
joined 1 week, 3 days ago s 0 j 0 v 0 v:s 0 v:j 0 f 0 w 0 c:g 0 c:r 0
(No favorites have been chosen)
(No journals)
Profile
Od 2017 roku Członka Zarządu. Odpowiedzialna za strategie sprzedaży i obsługę nabywcy. Absolwentka absolwentką Wydziału Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zespołami Sprzedaży oraz Psychologii Biznesu dla Managerów na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, więcej: https://www.miesiecznik-benefit.pl/rozwoj/styl-zycia/news/aktywnosc-fizyczna-odmladza/.
Links and Contact Details
No contact details added.
(No watches to list)
(No watches to list)
 
Shout:
Move reply box to top
Log in or create an account to comment.