Welcome to Inkbunny...
Allowed ratings
To view member-only content, create an account. ( Hide )
 
Polgravel13
Polgravel13
joined 10 months ago s 0 j 0 v 0 v:s 0 v:j 0 f 0 w 0 c:g 0 c:r 0
(No favorites have been chosen)
(No journals)
Profile
wzmocnienie skarp drogowych budowli ziemnych należy projektować uwzględniając występujące  zagrożenia z niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Umocnienie skarpy stanowi ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo przede wszystkim ruchu drogowego. Zastosowane rozwiązanie powinno charakteryzować się dużym stopniem pewności zastosowanej metody umocnienia.
Skarpy drogowe są narażone na erozję powierzchniową w trakcie ich budowy  oraz późniejszego eksploatowania .Usuwanie skutków erozji pochłania do 20% kosztów robót ziemnych. Istotne jest, aby skutecznie chronić powierzchnię skarp przed działaniem czynników denudacyjnych.
Links and Contact Details
No contact details added.
(No watches to list)
(No watches to list)
 
Shout:
Move reply box to top
Log in or create an account to comment.