Welcome to Inkbunny...
Allowed ratings
To view member-only content, create an account. ( Hide )
Marcus
« older newer »
Tiger
lvadans.rtf
Keywords male 682037, female 560907, kiss 7894, forest 6683, dance 2849, fairy 2170, morning 1588, poetry 806, mist 285, fairies 69, swedish 40, morning light 1, swedish language 1
Älvadans
av WinterBleka gryningsljuset ger liv...
...åt dem

Disernas dans under stjärnhimmel som sakta...
...släcks därovan

I morgondimman skymtas de
I morgonens dis dansar de
I morgondimman älskar de
I diset
Mellan trädens dunkla stammar...
...förtvivlat


Morgonrodnaden ger färg åt...
...dem

Disernas dans, knappt hinner du se dem förrän de...
...försvinner

I dagsljuset falnar de
När dagen gryr når dansen sitt slut
I dagsljuset tar de farväl
I dimman
Som skingras av den stigande...
...solen


Är det en tår som fuktar din kind?
Eller en älvas sista kyss medan dimmorna skingras?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
page
1
page
2
page
3
page
4
page
5
page
6
page
7
page
8
page
9
page
10
page
11
page
12
page
13
page
14
page
15
page
16
page
17
page
18
page
19
page
20
page
21
page
22
page
23
page
24
page
25
page
26
page
27
page
28
page
29
page
30
page
31
page
32
page
33
page
34
page
35
page
36
page
37
page
38
page
39
page
40
page
41
page
42
page
43
page
44
page
45
page
46
page
47
page
48
page
49
page
50
page
51
page
52
page
53
page
54
page
55
page
56
page
57
page
58
page
59
page
60
page
61
page
62
page
63
page
64
page
65
page
66
page
67
page
68
page
69
page
70
page
71
page
72
page
73
page
74
page
75
page
76
page
77
page
78
page
79
page
80
page
81
page
82
page
83
page
84
page
85
page
86
page
87
page
88
page
89
page
90
page
91
page
92
page
93
page
94
page
95
page
96
page
97
page
98
page
99
page
100
page
101
page
102
page
103
page
104
page
105
page
106
page
107
page
108
page
109
page
110
page
111
page
112
page
113
page
114
page
115
page
116
page
117
page
118
page
119
page
120
page
121
page
122
page
123
page
124
page
125
page
126
page
127
page
128
page
129
page
130
page
131
page
132
page
133
page
134
page
135
page
136
page
137
page
138
page
139
page
140
page
141
page
142
page
143
page
144
page
145
page
146
page
147
page
148
page
149
page
150
page
151
page
152
page
153
page
154
page
155
page
156
page
157
page
158
page
159
page
160
page
161
page
162
page
163
page
164
page
165
page
166
page
167
page
168
page
169
page
170
page
171
page
172
page
173
page
174
page
175
page
176
page
177
page
178
page
179
page
180
page
181
page
182
page
183
page
184
page
185
page
186
page
187
page
188
page
189
page
190
page
191
page
192
page
193
page
194
page
195
page
196
page
197
page
198
page
199
page
200
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
next
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
previous
page
 
 
page
1
page
2
page
3
page
4
page
5
page
6
page
7
page
8
page
9
page
10
page
11
page
12
page
13
page
14
page
15
page
16
page
17
page
18
page
19
page
20
page
21
page
22
page
23
page
24
page
25
page
26
page
27
page
28
page
29
page
30
page
31
page
32
page
33
page
34
page
35
page
36
page
37
page
38
page
39
page
40
page
41
page
42
page
43
page
44
page
45
page
46
page
47
page
48
page
49
page
50
page
51
page
52
page
53
page
54
page
55
page
56
page
57
page
58
page
59
page
60
page
61
page
62
page
63
page
64
page
65
page
66
page
67
page
68
page
69
page
70
page
71
page
72
page
73
page
74
page
75
page
76
page
77
page
78
page
79
page
80
page
81
page
82
page
83
page
84
page
85
page
86
page
87
page
88
page
89
page
90
page
91
page
92
page
93
page
94
page
95
page
96
page
97
page
98
page
99
page
100
page
101
page
102
page
103
page
104
page
105
page
106
page
107
page
108
page
109
page
110
page
111
page
112
page
113
page
114
page
115
page
116
page
117
page
118
page
119
page
120
page
121
page
122
page
123
page
124
page
125
page
126
page
127
page
128
page
129
page
130
page
131
page
132
page
133
page
134
page
135
page
136
page
137
page
138
page
139
page
140
page
141
page
142
page
143
page
144
page
145
page
146
page
147
page
148
page
149
page
150
page
151
page
152
page
153
page
154
page
155
page
156
page
157
page
158
page
159
page
160
page
161
page
162
page
163
page
164
page
165
page
166
page
167
page
168
page
169
page
170
page
171
page
172
page
173
page
174
page
175
page
176
page
177
page
178
page
179
page
180
page
181
page
182
page
183
page
184
page
185
page
186
page
187
page
188
page
189
page
190
page
191
page
192
page
193
page
194
page
195
page
196
page
197
page
198
page
199
page
200
Toys
Mega Racer vs the Laser King
Today was a misty day, so much so that that planes were kept from departing and you could barely see ten metres in front of you.

The mist inspired this little supernatural tale, and for once I decided to write in my native tongue. Älvadans would translate to Fairy Dance.

Keywords
male 682,037, female 560,907, kiss 7,894, forest 6,683, dance 2,849, fairy 2,170, morning 1,588, poetry 806, mist 285, fairies 69, swedish 40, morning light 1, swedish language 1
Details
Type: Writing - Document
Published: 4 years, 5 months ago
Rating: General

MD5 Hash for Page 1... Show Find Identical Posts [?]
Stats
76 views
0 favorites
2 comments

BBCode Tags Show [?]
 
IndigoNeko
4 years, 5 months ago
I wish I spoke Swedish. Reading a google translation of poetry is...like seeing a painting reflected by a broken mirror.
Winterimage
4 years, 5 months ago
Google knows a lot about words, but not very much about language. I might try to translate this properly in the future.
New Comment:
Move reply box to top
Log in or create an account to comment.