Welcome to Inkbunny...
Allowed ratings
To view member-only content, create an account. ( Hide )
JapVixen

Found on the Internet (ENG/PL)

Version PL

Tu Buntowniczka.
Może nie powinnam była pisać tego journala ze względu na to, że to, co znalazłam na stronie YouTube, może ździebko obrazić część moich znajomych na tej stronie i nie tylko ze względów religijnych. Ale, mówiąc szczerze, sama recenzowana gra, do której wideorecenzję dam w linkach, sprawia, że nawet sam katolik się załamie lub głośno zaśmieje - oczywiście zależy to od jego lub jej osobistej odporności na sztampowość tej produkcji. Zaśmiałam się do rozpuku za każdym razem, kiedy omawiana była soczystym językiem każda jej malfunkcja. Nie przedłużając, prezentuję recenzję gry Cathechumen (ostrzeżenie - zawiera dużą ilość przekleństw).
Jakie są wasze reakcje na ten materiał wideo? Cy byście sobie kupili tą grę czy nie? Czekam na wasze opinie w komentarzach.
Z mojej strony to wszystko.
Koniec odbioru.

PS: I oczywiście zapomniałam powiedzieć, że materiał wideo jest po polsku.

Version ENG

Here's The Rebel.
Maybe I shouldn't have written this journal post because of the fact that what I found in the YouTube website, it can offend few of my friends because of the religious stuff in this site and not only. But, honesty, this reviewed game, to which I'll give the link of the video, even makes the catholic waver or laugh loudly - of course it depends on his or her individual resistance of the cliche of this production. I was laughing my head off every time when there was every malfunction of this game described by using hard vulgarisms. In order not to make it longer, I'll present you the review of the called Cathechumen (attention - it contains lots of swearing).
What are your reactions of this video? Would ya like to buy and try this game or not? I'm waiting for your opinions on comments.
That's all from my side.
The Rebel's out.

PS: And I forgot to mention that this video is on Polish only.
https://www.youtube.com/watch?v=aR2xSxdjiPE
Viewed: 11 times
Added: 4 years, 3 months ago
 
New Comment:
Move reply box to top
Log in or create an account to comment.