Welcome to Inkbunny...
Allowed ratings
To view member-only content, create an account. ( Hide )
 
kerbertasowo
kerbertasowo
joined 1 year, 10 months ago s 0 j 0 v 0 v:s 0 v:j 0 f 0 w 0 c:g 0 c:r 0
(No favorites have been chosen)
(No journals)
Profile
Nasze laboratorium jest najświetniej wyposażone w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Jesteśmy numerem 1 pod względem odzyskiwania informacji- odzyskiwanie danych warszawa.Panują tam specyficzne warunki, powietrze jest jak najbardziej czyste, utrzymywana jest stała wilgotność, a, także temperatura. Na całym świecie jest w naszym posiadaniu 17 specjalnych laboratoriów, oddziałów mamy aż 30.
Links and Contact Details
No contact details added.
(No watches to list)
(No watches to list)
 
Shout:
Move reply box to top
Log in or create an account to comment.